Een totaalvisie op bouw

RESPONSIVE WEBSITE
samen met Clear

Een grondige restyling van de website lag aan de basis van dit project. Al snel bleek dat de bestaande stijl te veel beperkingen oplegde. Er werd beslist om een volledig nieuw concept te ontwikkelen dat de moderne en frisse aanpak van het bouwbedrijf correct vertaalt. Dit concept viel zo goed in de smaak dat het zal worden gebruikt als basis voor een volledige herwerking van de huisstijl.